Over De Barrage

Stichting de Barrage bestaat uit twee locaties, dat zijn boerderijomgevingen om de persoonlijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Elke locatie heeft zijn eigen specifieke kenmerken.  Dieren nemen hierbij een belangrijke rol in.  Het plezier en ontspanning die kinderen met het verzorgen van de dieren beleven is enorm. Het werken met paarden leert dat de kinderen leren hun zelfvertrouwen en eigenwaarde vergroten en beter om te leren gaan met hun beperkingen.

Er zijn moestuinen, kweekkas. Een binnen- en buitenbak. Veel speel-, spel- en sportveldjes met de bijhorende attributen. Ook zijn er kano’s en vishengels om de mogelijkheden van de kromme rijn en visvijver gebruik te maken.

Wachttijden

We zijn een kleinschalige organisatie en kinderen verblijven vaak voor langere tijd bij ons. We hebben dan ook een wachtlijst. De onderstaande lijst geeft slechts een indicatie.

Diensten Wachttijd
Logeren of dagopvang circa 1 jaar
Wonen circa 1 jaar
Dagbesteding circa 1 jaar
Zorg & onderwijs circa 1 jaar
Kindertherapie In overleg

Bent u verwijzer uit een sociaal team, SAVE, de eerste- of tweedelijnszorg en wilt u afwegen of De Barrage een passende oplossing is? Neem contact op met Anouk Beekes (abeekes@debarrage.nl) of bel met 0343 563133. Anouk is onze gedragswetenschapper.