Wachtlijst

Als u het contactformulier heeft ingevuld en een gesprek heeft gehad wordt met u besproken of de jeugdige een plek krijgt op de wachtlijst.

Geeft de verwijzer aan dat de noodzaak tot ondersteuning zo groot is dat u niet kunt wachten. Dan kan u op de wachtlijst de status ‘urgent’ krijgen.

In de onderstaande tabel leest u een indicatie van de wachttijd.

Diensten Wachttijd
Logeren  Langer dan een jaar
Dagopvang circa een half jaar
Wonen circa 1 jaar
Dagbesteding circa een half jaar
Zorg & onderwijs Plus Geen wachttijd
Kindertherapie In overleg

 

Bent u verwijzer uit een sociaal team, SAVE, de eerste- of tweedelijnszorg en wilt u afwegen of De Barrage een passende oplossing is? Wij staan voor u klaar.
Neem contact op met Kerstin Hogenbirk via email: aanmelding@debarrage.nl of bel 0343 563133. Dan kunt u uw vraag voorleggen en weet u direct of er een plaats beschikbaar is.