Ambulante Begeleiding

Ambulante Begeleiding

Voor wie is ambulante begeleiding?

Stichting De Barrage biedt ambulante begeleiding in de thuisomgeving. Dit kan in de vorm van een concrete hulpvraag voor opvoedondersteuning door ouders/verzorgers. Ook kan er individuele begeleiding aan het kind/de jongeren worden geboden. Ambulante begeleiding kan worden opstart wanneer ouders zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind(eren) en/of de opvoedsituatie, vanuit een vrijwillig kader.

Doelgroep

Ambulante begeleiding bij De Barrage is bedoeld voor ouders en/of verzorgers met kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar. De ambulante begeleiding wordt ingezet voor kinderen en/of gezinnen waar sprake is van een LVB-problematiek, ontwikkelingsachterstand, autisme en/of gedragsproblemen. Ook bij ouders kan er sprake zijn van een LVB-problematiek.

Doel
Het doel van ambulante begeleiding is om het kind en zijn/haar ouders en/of verzorgers in hun kracht te versterken. De hulpvragen waar wij mee aan de slag kunnen gaan zijn zeer uiteenlopend. Binnen ons begeleidingsaanbod zijn dan ook veel verschillende vormen mogelijk.  In principe wordt er gewerkt met een wekelijks begeleidingsmoment van ongeveer 2-3 uur per kind. De hulpvraag, doelstellingen en de vorm van de inzet van ambulante begeleiding kan uiteenlopen en wordt tijdens een oriënterend gesprek afgestemd met het sociaal team, ouders/verzorgers en waar mogelijk het kind zelf. Naar aanleiding van dit gesprek kan een intakegesprek worden gepland, wat de daadwerkelijke start van zorg is.

Hoe werkt ambulante begeleiding?

Aanpak

Met de inzet van Ambulante begeleiding streven wij ernaar om ieder kind een zo veilig en liefdevol mogelijk thuis te bieden binnen de mogelijkheden van het gezin. Hierbij hebben we oog voor de zorgbeloften van De Barrage binnen het gezin; persoonlijke aandacht, geborgenheid, structuur en duidelijkheid en ontwikkelingsstimulering.

Aan de hand van een plan van aanpak wordt de begeleiding ingezet met werkdoelen die terugkomen in de begeleiding.  Het doel van De Barrage is om maatwerk te leveren om aan te sluiten bij de hulpvraag.  Vanuit veiligheid, vertrouwen, betrokkenheid en een open samenwerking willen met het gezin aan de slag. We werken vanuit mogelijkheden, kijkend naar wat ieder gezinslid nodig heeft om meer positief tot zijn/haar recht te komen in het gezin. De systeembenadering en contextuele benadering is erop gericht dat we niet alleen kijken naar het kind maar ook naar het gezinssysteem, het netwerk en de omgeving daaromheen.

Veel besproken onderwerpen:

Financiën/verwijzers

Cliënten voor ambulante begeleiding worden naar ons doorverwezen via de sociale teams van de gemeente. In geval van een PGB kunnen ouders/verzorgers telefonisch of via de website aanmelden.

Wij hebben contractafspraken over de inzet van ambulante begeleiding met de volgende zorgregio: Lekstroom, Zuidoost Utrecht en Spoor030

Heb je nog vragen over Ambulante Begeleiding?

Zijn er nog vragen, wensen of wil je gewoon even persoonlijk contact?  Neem dan contact op met Meike Piekema via mpiekma@debarrage.nl of 06-22723018

Aanmelden voor Ambulante Begeleiding

Vrijblijvend aanvragen, we nemen eerst contact met je op.

  Wij weten graag met wie we te maken hebben!
  Het is voor de eventuele aanvraag belangrijk om te weten hoe oud uw kind is.
  Uiteraard nemen wij graag contact op, dat doen wij het liefste persoonlijk door een telefoontje.
  De bevestiging en kopie van de gegevens komen naar dit email adres.
  Onder welke financiering wilt u uw kind aanmelden? Heeft u nog geen idee welke financiering uw kind krijgt, neem dan gerust contact met ons op.
  PGB jeudgwetPGB wlzZIN jeugdwet
  Wij hebben met enkele gemeente een zorg-contract, voordat wij een aanvraag in behandeling kunnen nemen is het dus belangrijk om te weten in welke gemeente u woont.
  Heeft u nog opmerkingen of vragen dan kunt u deze hier kwijt.