Voor verwijzers

Voor verwijzers

Bent u verwijzer uit een sociaal team, SAVE, de eerste- of tweedelijnszorg en wilt u iemand plaatsen bij De Barrage of in contact brengen? Wij staan voor u klaar.

Neem contact op met Anouk Beekes (abeekes@debarrage.nl) of bel met 0343 563133. Anouk is onze gedragswetenschapper.

Dan kunt u uw vraag voorleggen en weet u direct of er een plaats beschikbaar is.