Welkom op de website van
Stichting De Barrage

Hieronder vindt u ons zorgaanbod

Wonen & Deeltijd Wonen

Op De Barrage hebben wij enkele woonplekken…

Bekijk

Dagbesteding

Op maandag tot en met vrijdag bieden wij dagbesteding…

Bekijk

Dag & Logeer Opvang

De Barrage biedt mogelijkheden voor dagopvang voor…

Bekijk

Ambulante Zorg

De Barrage biedt mogelijkheden voor logeeropvang voor…

Bekijk

Therapie

Wat is PMKT?
Psychomotorische kindertherapie is een (individuele) behandelwijze voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in gedragsproblemen. Kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling laten dat vaak zien in hun gedrag of lichaamstaal. Ze kunnen bijvoorbeeld druk doen, slecht slapen, boos of neerslachtig zijn, moeite hebben met concentreren, impulsief handelen of faalangstig zijn.
Psychomotorische kinderentherapie is erop gericht de gedragskeuzevrijheid terug te geven aan het kind. Dit gebeurd door kinderen gericht te laten spelen, door ze te leren hoe ze hun stress kunnen reguleren, door ze te helpen bij het verwerken van emoties en door hen ander gedrag ‘te laten ervaren’. Op die manier krijgen kinderen meer gedragsalternatieven tot hun beschikking, gaan ze weer beter functioneren en wordt ontwikkelingsgroei weer mogelijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen.

Voor wie
Wanneer een kind vast loopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in één of meer van de volgende kenmerken.

Sociaal/emotioneel gedrag
– negatief zelfbeeld
– weinig zelfvertrouwen
– moeilijk contact maken en/of onderhouden
– (faal-) angst
– gespannenheid
– agressief of teruggetrokken gedrag
– affect- regulatieproblemen

Motorische gedrag
– problemen met motorische basisvaardigheden
– onhandig, houterig bewegen
– weinig lichaamsbesef
– over beweeglijkheid
– passiviteit
– problemen met fijne motoriek
– sensorische problemen

Cognitief gedrag
– concentratieproblemen
– problemen met plannen
– impulsiviteit
– informatieverwerkingsproblemen

Daarnaast kunnen kinderen vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolgen van;
– een stoornis, zoals AD(H)D en autisme
– hechtingsproblematiek
– overige psychiatrische aandoeningen
– een belemmering als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leefomgevingen zoals ziekte, verlies, scheiding of seksueel misbruik.

Start van de therapie.
De psychomotorische kindertherapeut wil allereerst een volledig beeld van het psychomotorische ontwikkelingsniveau van uw kind krijgen. Hiervoor zullen er in de eerste fase van de therapie verschillende testjes afgenomen worden. Ook wordt er informatie verzameld bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Dit gebeurd altijd in overleg met de ouder(s). Tenslotte bespreekt de therapeut de bevindingen en stelt een psychomotorisch onderzoeksrapport op.

Behandelduur
De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en omvang van de specifieke hulpvraag en de behandelresultaten. De therapie is wekelijks één uur, waarvan 50 minuten therapie en 10 minuten verslaglegging. De therapie vindt plaats binnen een praktijkruimte.

De therapeut
Meike Piekema is van oorsprong begeleider op de woongroep en heeft 3 jaar de coördinatie gedaan van de dag- en logeeropvang binnen Stichting De Barrage. Hierbij heeft zij 12,5 jaar ervaring met kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of ontwikkelingsachterstand. Sinds 2017 is zij ook werkzaam als Ambulant begeleider. Hiervoor heeft zij de post-HBO opleiding, intensieve ambulante gezinsbegeleider bij het CHE gevolgd. Hiernaast heeft zij verschillende trainingen gevolg; basistraining rots & water, de verdiepingstraining rots & water en psychosociaal trauma en Theraplay level 1.
In oktober 2018 heeft ze de 3 jarige studie psychomotorische kindertherapie afgerond aan de post-HBO opleiding PMKT-opleiding te Utrecht.

Verwijzing en vergoeding
zorgverzekering:
– Er is een toenemend aantal zorgverzekeraars, die deze therapie geheel of gedeeltelijk vergoeden bij een aanvullende verzekering voor alternatieve geneeswijze. Raadpleeg uw zorgverzekering of u hiervoor in aanmerking komt.
Link: www.zorgwijzer.nl/vergoeding/psychomotorische-kindertherapie

Persoonsgebonden Budget
– Vanuit een Persoons Gebonden Budget (PGB) is een vergoeding mogelijk voor therapie/begeleiding. Hiervoor is een diagnose vereist.
Op de site www.pgb.nl kunt u de voorwaarden lezen.

Andere mogelijkheden
– Via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) waarvan vanaf januari 2015 de gemeente verantwoordelijk voor is.
– Samenwerkingsverband commissie binnen scholen

Belasting
– Indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding kunt u kosten als bijzondere ziektekosten aftrekken bij uw belastingaangifte.

 

.

Aanmelden
Via het formulier op onze website kunt u zich aanmelden. Daarna wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een eerste afspraak. Tijdens deze afspraak wordt u hulpvraag en de eventuele behandelperiode nader besproken.

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak. De locatie van de behandeling kan plaatsvinden in overleg.

Bekijk

Contact

Neem direct contact met De Barrage op..

Direct contact

Over De Barrage

De Barrage maakt gebruik van de boerderijomgeving om de persoonlijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Paarden nemen hierbij een belangrijke rol in. Naast het plezier en de ontspanning die kinderen aan paarden(verzorging) en paardrijden beleven, kunnen paarden kinderen leren hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten en beter om te leren gaan met hun beperkingen. Naast de paarden, zijn op de boerderij nog een heleboel andere dieren aanwezig.

Ons Adres

Stichting De Barrage
Molenspoor 6a
3985 SH Werkhoven

Telefoon & E-mail

Tel: 0343-563133
Email: info@debarrage.nl

Langs komen

Om langs te komen vragen wij u een afspraak te maken.