INFORMATIE KLACHTENREGELING STICHTING DE BARRAGE

Stichting De Barrage heeft als doel kinderen en deelnemers een goede, leuke en gezellige tijd te geven waarin zorg op maat voorop staat. Toch kan het gebeuren dat u een opmerking of klacht heeft over de zorg die wij aan uw kind/ cliënt bieden. Wij willen u vragen dit aan ons kenbaar te maken. Uw opmerking of klacht zien wij als een waardevolle gelegenheid, waarvan wij kunnen leren en de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening kunnen verbeteren en indien nodig zullen aanpassen.
Hier kunt u lezen hoe u dit aan ons kenbaar kunt maken en wat u van ons daarin kunt verwachten.

Wat te doen bij onvrede?
Wanneer u ergens minder tevreden over bent, kunt u dit het beste met de betrokken medewerker bespreken. Als u het moeilijk vindt om het gesprek aan te gaan, kunt u ook de hulp inroepen van een vertrouwenspersoon (bijvoorbeeld een mede-deelnemer, vriend(in) of familielid. Of van de cliëntenvertrouwenspersoon van De Barrage.

Bent u hier niet tevreden over?
Dan kunt u het klachtenformulier gebruiken om formeel uw klacht in te dienen. U kunt dit formulier inleveren bij De Barrage of mailen naar info@debarrage.nl. Na ontvangst van uw klacht zal de directie een onderzoek instellen. Er zal binnen twee weken contact met u worden opnemen. Daarna zal de directie de klacht bespreken met de betrokkenen.

Wat verstaan we onder een klacht?
Een klacht is een formele uiting van onvrede. Onvrede over de zorg- of dienstverlening die Stichting De Barrage heeft geleverd, of onvrede over de medewerkers of contact met andere pupillen of deelnemers.

Wie kan een klacht indienen?
Alle betrokkenen van pupillen/deelnemers van Stichting De Barrage kunnen een klacht indienen.

Onafhankelijke klachtencommissie
Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door de directie, kunt u zich richten tot de onafhankelijke klachtencommissie. Bij de directie kunt u de klachtenregeling van de klachtencommissie opvragen.

U kunt onderstaand formulier gebruiken om eventuele klachten in te sturen. Wij zullen uw klacht z.s.m. behandelen.