Kwaliteit

Kwaliteit – laten wij graag zien!

Stichting de Barrage voldoet aan alle kwaliteitseisen en normen voor een goede zorg.

Onze medewerkers zijn opgeleid, getraind en vooral gemotiveerd om de juiste zorg voor de gasten van de barrage te bieden. Daar zijn wij trots op.

Wij hebben de volgende keurmerken:

Het HKZ-keurmerk

Sinds 7 oktober 2011 heeft de stichting de Barrage het HKZ-keurmerk.

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en is een van de hoogst haalbare kwaliteitscertificaten in de zorgsector.

Dit landelijk erkende kwaliteitskeurmerk betekent dat De Barrage:

  • de zaken intern goed op orde heeft;
  • pupillen en deelnemers centraal stelt;
  • voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg;
  • voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld.

De toetsing gebeurt 3-jaarlijks door de onafhankelijke certificatie-instelling TÜV.

Deze externe auditor is onder de indruk van onze manier van begeleiden en vindt onze medewerkers heel betrokken. Ze gaf aan dat onze methodiek de ontwikkeling van onze pupillen en deelnemers stimuleert en monitort.

Het HKZ-keurmerk is drie jaar geldig. Beoordeling van de landelijke kwaliteitseisen vindt ieder jaar opnieuw plaats. Iedere drie jaar vindt een toetsing voor her-certificering plaats.

Keurmerk Zoönosen    

Sinds januari 2012 is de stichting de Barrage in het bezit van het Keurmerk Zoönosen van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

De toetsing gebeurt jaarlijks in overleg met Royal GD.

Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dieren op mensen. Hierbij kun je denken aan ziekten zoals Q-koorts. Met dit keurmerk willen wij laten zien dat wij maatregelen nemen om zoönosen te voorkomen en de kans op besmetting te beperken!

Veilig werken

Alle installaties en het gereedschap binnen de stichting de Barrage voldoen aan wettelijke NEN normen. Elektrisch gereedschap voldoet aan de NEN 3140 norm. Deze worden jaarlijks gekeurd door een erkende keurmeester.