Psychomotorische kindertherapie (PMKT)

Kindertherapie

Wat is Psychomotorische kindertherapiePMKT
Psychomotorische kindertherapie is een (individuele) behandelwijze voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in gedragsproblemen. Bijvoorbeeld door het vertonen van druk gedrag, slaapproblemen, boos of neerslachtig zijn, concentratieproblemen,  impulsief handelen en/of faalangstig zijn.

Psychomotorische kindertherapie is erop gericht om kinderen hun gedrag keuzevrijheid terug te geven. Dit doen we door hen gericht te laten spelen, door handvatten te bieden om stress te kunnen reguleren, ze te helpen bij het verwerken van emoties en door hen ander gedrag ‘te laten ervaren’. Hierdoor krijgen kinderen meer gedragsalternatieven tot hun beschikking, kunnen ze beter functioneren en wordt ontwikkelingsgroei weer mogelijk gemaakt.

Tijdens de therapie wordt gebruik gemaakt van diverse middelen zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en een aanbod van creatieve materialen.

De PMKT therapeut van De Barrage

Mijn naam is Meike Piekema, PMKT-therapeut binnen De Barrage.

Na het volgen van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), heb ik gewerkt als begeleider binnen het team van De Barrage. Hier heb ik veel ervaring en kennis opgedaan in het werken met kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en/of gedragsproblematiek.

In deze periode heb ik ervaren hoe belangrijk het is om niet alleen een vertrouwensband met het kind aan te gaan en het kind de juiste begeleiding te geven maar hierin ook het systeem te betrekken. Vanuit deze behoefte heb ik de Post-HBO; Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding gedaan waarna ik ook als ambulant werker aan de slag ben gegaan.

Zowel tijdens mijn werk als begeleider op de woongroep als begeleider ambulant hebt ik ervaren dat kinderen soms vastlopen in hun ontwikkeling en hierbij alleen begeleiding niet meer voldoende is. Zij worden aangemeld voor therapie. Ik heb hierbij kennis gemaakt met verschillende vormen van therapie. Zo ook met Psychomotorische kindertherapie. Ik geloof erin dat spelen en bewegen essentieel is voor de ontwikkeling van het kind. Spelenderwijs bewegen geeft kinderen inzicht in hun eigen handelen. Niet alleen praten maar gewoon doen!

In 2018 ben ik afgestudeerd aan de 3-jarige Post-HBO opleiding tot Psychomotorisch kindertherapeut te Utrecht.

Voor wie is PMKT?

Kinderen die vast lopen in hun ontwikkeling. Dit kan zich uitten in één of meer van de volgende kenmerken:

Sociaal/emotioneel gedrag
 • negatief zelfbeeld
 • weinig zelfvertrouwen
 • moeilijk contact maken en/of onderhouden
 • (faal-) angst
 • gespannenheid
 • agressief of teruggetrokken gedrag
 • affect- regulatieproblemen
Motorische gedrag
 • problemen met motorische basisvaardigheden
 • onhandig, houterig bewegen
 • weinig lichaamsbesef
 • over beweeglijkheid
 • passiviteit
 • problemen met fijne motoriek
 • sensorische problemen
Cognitief gedrag
 • concentratieproblemen
 • problemen met plannen
 • impulsiviteit
 • informatieverwerkingsproblemen
Overige kenmerken

Daarnaast kunnen kinderen vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolge van

 • een stoornis, zoals AD(H)D en autisme
 • hechtingsproblematiek
 • overige psychiatrische aandoeningen
 • een belemmering als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leefomgevingen zoals ziekte, verlies, scheiding of seksueel misbruik.

Veel besproken onderwerpen:

Wachtlijst

Het is fijn om te merken dat er veel vraag is naar een plek op De Barrage. Gezien deze vraag houden wij een wachtlijst aan. Deze kunt u hier bekijken.

Start van de therapie

De psychomotorische kindertherapeut wil allereerst een volledig beeld van het psychomotorische ontwikkelingsniveau van uw kind krijgen. Hiervoor zullen er in de eerste fase van de therapie verschillende testjes afgenomen worden. Ook wordt er informatie verzameld bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s). Tenslotte bespreekt de therapeut de bevindingen en stelt een psychomotorisch onderzoeksrapport op.

Behandelduur

De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en omvang van de specifieke hulpvraag en de behandelresultaten. De therapie is wekelijks één uur, waarvan 50 minuten therapie en 10 minuten verslaglegging. De therapie kan worden aangeboden op de school van uw kind of op locatie Wijkersloot van De Barrage.

Aanmelden

Jongeren aanmelden PKMT gebeurt via de sociale teams van de gemeente of zorgkantoor.

Voor meer informatie kijk op de contactpagina

Aanmelden voor Psychomotorische kindertherapie (PMKT)

Vrijblijvend aanvragen, we nemen eerst contact met u op.

  Wij weten graag met wie we te maken hebben!

  Het is voor de eventuele aanvraag belangrijk om te weten hoe oud uw kind is.

  Uiteraard nemen wij graag contact op, dat doen wij het liefste persoonlijk door een telefoontje.

  De bevestiging en kopie van de gegevens komen naar dit email adres.

  Onder welke financiering wilt u uw kind aanmelden? Heeft u nog geen idee welke financiering uw kind krijgt, neem dan gerust contact met ons op.

  PGB jeudgwetPGB wlzZIN jeugdwet

  Wij hebben met enkele gemeente een zorg-contract, voordat wij een aanvraag in behandeling kunnen nemen is het dus belangrijk om te weten in welke gemeente u woont.

  Heeft u nog opmerkingen of vragen dan kunt u deze hier kwijt.