Rechten en Klachten

Rechten en klachten

De Barrage vindt het belangrijk om van jou te horen hoe we de hulp aan jou kunnen verbeteren. Wat gaat goed en wat zou anders of misschien zelfs beter kunnen? Jouw mening en ervaring telt en die willen we graag van je horen.

Heb je een signaal of een klacht?

Onze hulpverleners proberen hun werk natuurlijk zo goed mogelijk te doen. Ben je toch niet tevreden en heb je een signaal of een klacht? De Barrage moedigt aan de klacht eerst te bespreken met je hulpverlener. Als je met jou hulpverlener geen passende oplossing vindt of de klacht is te ernstig, ga dan in gesprek met de bestuurder van De Barrage. De Barrage wil graag dat alle betrokkenen er samen uitkomen, zodat de hulpverlening door kan gaan. Weet dat het ook mogelijk is om meteen contact op te nemen met een onafhankelijke klachtencommissie en een klacht in te dienen.

U kunt onderstaand formulier gebruiken om uw klacht naar de klachtencommissie te verzenden: Formulier Klachtmelding Barrage

Privacy

We hechten waarde aan je privacy en maken daarom afspraken over de inzage in je dossier. Behalve voor de hulpverlening aan jou kunnen de gegevens ook anoniem worden gebruikt. Bijvoorbeeld voor onderzoek om de hulpverlening te verbeteren en voor controle door de Inspectie Jeugdzorg.

In onze Privacyverklaring kun je meer lezen over hoe De Barrage omgaat met jouw gegevens.

Medezeggenschap

De Barrage vindt het belangrijk dat je kunt meepraten over de gang van zaken, dit noemen we medezeggenschap. Jij weet uit eigen ervaring welke dingen er anders of beter kunnen. De Barrage kent de volgende vormen van medezeggenschap:

  • De ouderraad, de ouderraad komt op voor jouw belangen en denkt mee over wat nodig is om de hulp aan jongeren en ouders te verbeteren of te veranderen. Deze cliëntenraad vergadert regelmatig en overlegt met de bestuurder van De Barrage. Mail je vragen en suggesties ter verbetering naar: ouderraad@debarrage.nl 
  • De cliëntvertrouwenspersoon, Ben je jonger dan 18 jaar? Dan kun je een beroep doen op Jeugdstem via 088-5551 000 of info@jeugdstem.nl Ben je ouder dan 18 jaar? Dan kun je terecht bij de onafhankelijke cliëntvertrouwenspersoon van De Barrage of onze interne vertrouwenspersonen.
  • Huisvergaderingen, bij wonen (24-uurs) kun je meepraten in de huisvergaderingen.

=