Direct naar het aanmeld formulier!

Therapie

Bij De Barrage

Wat is PMKT?
Psychomotorische kindertherapie is een (individuele) behandelwijze voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat uiten in gedragsproblemen. Kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling laten dat vaak zien in hun gedrag of lichaamstaal. Ze kunnen bijvoorbeeld druk doen, slecht slapen, boos of neerslachtig zijn, moeite hebben met concentreren, impulsief handelen of faalangstig zijn.
Psychomotorische kinderentherapie is erop gericht de gedragskeuzevrijheid terug te geven aan het kind. Dit gebeurt door kinderen gericht te laten spelen, door ze te leren hoe ze hun stress kunnen reguleren, door ze te helpen bij het verwerken van emoties en door hen ander gedrag ‘te laten ervaren’. Op die manier krijgen kinderen meer gedragsalternatieven tot hun beschikking, gaan ze weer beter functioneren en wordt ontwikkelingsgroei weer mogelijk. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen.

Voor wie
Wanneer een kind vast loopt in zijn ontwikkeling kan zich dat uiten in één of meer van de volgende kenmerken.

Sociaal/emotioneel gedrag
– negatief zelfbeeld
– weinig zelfvertrouwen
– moeilijk contact maken en/of onderhouden
– (faal-) angst
– gespannenheid
– agressief of teruggetrokken gedrag
– affect- regulatieproblemen

Motorische gedrag
– problemen met motorische basisvaardigheden
– onhandig, houterig bewegen
– weinig lichaamsbesef
– over beweeglijkheid
– passiviteit
– problemen met fijne motoriek
– sensorische problemen

Cognitief gedrag
– concentratieproblemen
– problemen met plannen
– impulsiviteit
– informatieverwerkingsproblemen

Daarnaast kunnen kinderen vastlopen in hun ontwikkeling ten gevolgen van;
– een stoornis, zoals AD(H)D en autisme
– hechtingsproblematiek
– overige psychiatrische aandoeningen
– een belemmering als gevolg van een traumatische gebeurtenis in hun leefomgevingen zoals ziekte, verlies, scheiding of seksueel misbruik.

Start van de therapie.
De psychomotorische kindertherapeut wil allereerst een volledig beeld van het psychomotorische ontwikkelingsniveau van uw kind krijgen. Hiervoor zullen er in de eerste fase van de therapie verschillende testjes afgenomen worden. Ook wordt er informatie verzameld bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouder(s). Tenslotte bespreekt de therapeut de bevindingen en stelt een psychomotorisch onderzoeksrapport op.

Behandelduur
De duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en omvang van de specifieke hulpvraag en de behandelresultaten. De therapie is wekelijks één uur, waarvan 50 minuten therapie en 10 minuten verslaglegging. De therapie vindt plaats binnen een praktijkruimte.

 

Aanmelden
Via het formulier op onze website kunt u zich aanmelden. Daarna wordt er contact met u opgenomen voor het maken van een eerste afspraak. Tijdens deze afspraak wordt u hulpvraag en de eventuele behandelperiode nader besproken.

Behandeling vindt uitsluitend plaats op afspraak. De locatie van de behandeling kan plaatsvinden in overleg.

Ambulant en therapie klein

Aanmelden Voor Therapie

Vrijblijvend aanvragen, we nemen eerst contact met je op.

    PGB jeudgwetPGB wlzZIN jeugdwet