Onze Vrienden

Daar Zijn Wij Trots Op!

ANBI-status

Stichting De Barrage is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). We kunnen giften en schenkingen volledig gebruiken voor de ontwikkeling van activiteiten voor onze cliënten en zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Donaties

Mocht u onze stichting een warm hart toedragen dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL08RABO01532.81.251 t.a.v. Stichting De Barrage.

Langs deze weg willen wij iedereen die een donatie heeft gedaan of De Barrage op een andere manier heeft gesteund hartelijk danken!

Vrienden van De Barrage

Wij hebben een hele mooie donatie ontvangen van www.directplant.nl. Bedankt voor de grote lading planten! Wij gaan onze tuin hiermee opknappen!

Onlangs hebben wij een gift ontvangen van het Nationaal fonds kinderhulp voor een van onze pupillen. Zij kan met deze gift haar paspoort aanvragen en kamerinrichting kopen.

Eind april heeft het bedrijf Imediate onder begeleiding van Stichting ZIN een hele dag met 36 personen klussen gedaan op en rond De Barrage.

Begin mei hebben een ouder en een pupil samen met een medewerker collecte gelopen in Werkhoven voor het Fonds Gehandicaptensport.

Eind januari 2015 heeft Rotary Houten Castellum met 15 personen een zaterdag geklust op De Barrage. Ze hebben het Ooievaarsnest geschilderd en skelters gerepareerd.

Rotary Houten had ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum op 7 februari 2015 een aantal goede doelen uitgenodigd om zich te presenteren op hun jubilieumbijeenkomst. De bezoekers mochten stemmen op de zes aanwezige goede doelen en zo geld verdelen. De Barrage ontving in totaal € 943,- om te besteden aan spel- en knutselmaterialen.

neonbrand-637890-unsplash
kat-yukawa-754726-unsplash