Onze Vrienden

Daar Zijn Wij Trots Op!

Vrienden van de Barrage

Dankzij de vrienden van de Barrage komen er middelen vrij voor extra activiteiten of speeltoestellen die van nut en vermaak zijn voor onze pupillen.

ANBI-status

Stichting De Barrage is erkend als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). We kunnen giften en schenkingen volledig gebruiken voor de ontwikkeling van activiteiten voor onze cliënten en zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting.

Donaties

Mocht u onze stichting een warm hart toedragen dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL08RABO01532.81.251 t.a.v. Stichting De Barrage.

Enkele acties van de vrienden van De Barrage

  • Van een vriend hebben wij een panna-veldje met doelen ontvangen
  • Wij hebben een hele mooie donatie ontvangen van directplant.nl. Bedankt voor de grote lading planten! Wij gaan onze tuin hiermee opknappen!
  • Een gift ontvangen van het Nationaal fonds kinderhulpvoor een van onze pupillen. Zij kan met deze gift haar paspoort aanvragen en kamerinrichting kopen.
  • Het bedrijf Imediate heeft onder begeleiding van Stichting ZIN een hele dag met 36 personen klussen gedaan op en rond De Barrage.
  • Een ouder en een pupil hebben samen met een medewerker collecte gelopen in Werkhoven voor het Fonds Gehandicaptensport.
  • Rotary Houten Castellummet 15 personen een zaterdag geklust op De Barrage. Ze hebben het Ooievaarsnest geschilderd en skelters gerepareerd.
  • Rotary Houten had ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum een aantal goede doelen uitgenodigd om zich te presenteren op hun jubileumbijeenkomst. De bezoekers mochten stemmen op de zes aanwezige goede doelen en zo geld verdelen. De Barrage ontving in totaal € 943,- om te besteden aan spel- en knutselmaterialen.
neonbrand-637890-unsplash
kat-yukawa-754726-unsplash