Direct naar het aanmeld formulier!

Wonen & Deeltijd Wonen

Bij De Barrage

Een woonplek op De Barrage kenmerkt zich door een herkenbare structuur met regels en gewoonten, maar met ruimte voor individuele afspraken. Hierbij wordt uitgegaan van de mogelijkheden en rekening gehouden met de beperkingen van elk kind. Een belangrijk stuk van het leven op De Barrage speelt zich buiten in de natuur en met de dieren af.

De Barrage maakt gebruik van de boerderijomgeving om de persoonlijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Paarden(verzorging) en paardrijden nemen hierbij een belangrijke rol in. Naast het plezier en de ontspanning die kinderen hier aan beleven, kunnen paarden kinderen leren hun zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten en beter om te gaan met hun beperkingen. Naast de paarden zijn er op de boerderij nog een heleboel andere dieren aanwezig.

Bij het plaatsen op de Barrage wordt gestreefd naar een groep kinderen die in leeftijd en de problematiek uiteenloopt. Dit is voor ons een bewuste keuze omdat we zien dat kinderen veel van en met elkaar kunnen leren. Wij ervaren dat kinderen een positieve invloed hebben op elkaars ontwikkeling.

Professionele begeleiding is 24-uur per dag aanwezig. Zij begeleiden het kind op basis van het Persoonlijk Plan. Daarnaast hebben wij twee gedragsdeskundigen in dienst voor opvoedkundige ondersteuning aan de kinderen en begeleiders. Tevens hebben wij de mogelijkheid een kinderfysiotherapeut in te zetten.

Mocht u vragen hebben of een reactie willen sturen, neem dan graag contact met ons op.

Foto 3x klein a
Foto 3x klein b
Foto 3x klein C

Naast het bieden van een woonplek richten wij ons op de totale leefomgeving van de kinderen, dit houdt het volgende in:

  • Het vinden van passend onderwijs.
  • Invullen van vrijetijdsbesteding.
  • Het bieden van ondersteuning en begeleiding in het contact met ouders en opvoeders.
  • Het inzetten van externe zorgmogelijkheden indien gewenst.

Aanmelden Voor Wonen & Deeltijd Wonen

Vrijblijvend aanvragen, we nemen eerst contact met je op.

    PGB jeudgwetPGB wlzZIN jeugdwet