Zorg & Onderwijs Plus

Zorg & Onderwijs

Waarom Zorg & Onderwijs Plus

Binnen Zorg & Onderwijs Plus krijgen de leerlingen ondersteuning en begeleiding in hun sociaal emotionele ontwikkeling, de focus ligt vooral op het gedrag. Daarnaast wordt er aan onderwijs gewerkt. De leerlingen blijven ingeschreven staan op de school van herkomst en deze school levert het schoolwerk aan, waar de leerlingen aan werken. Er wordt verder gewerkt aan de huidige lesstof.

Er wordt gekeken waarom de leerling is uitgevallen, maar vooral; wat heeft de leerling nodig om door te stromen naar een vervolgplek? Wat zijn de onderwijs- en begeleidingsbehoeften van de leerling? En wat is een passende vervolgplek voor de leerling?

Het doel is om de leerling na 6 maanden weer uit te laten stromen naar een vorm van zorg of onderwijs. Wanneer het perspectief van de leerling helder is en de leerling klaar is om uit te stromen, kan de leerling uitstromen richting een (nieuwe) onderwijs of zorgplek. De leerling kan terugstromen naar de school van herkomst, een andere vorm van onderwijs, of een vorm van zorg zoals bijvoorbeeld dagbesteding. Zorg & Onderwijs biedt de mogelijkheid om de teruggang naar onderwijs of zorg stapsgewijs op te bouwen. De begeleider kan bijvoorbeeld meegaan met de leerling naar de nieuwe plek en daarin ondersteunen. Er zal nauw contact zijn tussen de begeleider van Zorg & Onderwijs en de nieuwe leerkracht en/of begeleider. Het kan zijn dat de leerling één dag in de week naar de nieuwe plek gaat en de andere dagen nog binnen Zorg & Onderwijs, en deze dagen stapsgewijs wordt opgebouwd.

Hoe ziet de dag eruit?

Bij Zorg & Onderwijs Plus ligt de focus op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling. In de ochtend zijn er dagelijks twee werkmomenten, waarbij de leerling aan het schoolwerk werkt van de school van herkomst. In de middag worden dagelijks activiteiten georganiseerd zoals; paardrijden, koken, houtbewerking, een creatieve opdracht, werken in de moestuin of een sport- of spelactiviteit.

Bij De Barrage stimuleren wij de kinderen spelenderwijs in het vergroten van hun sociale zelfredzaamheid en brengen wij ze samen met andere kinderen met dezelfde interesses. Ze leren contact te maken met anderen, samen te spelen, grenzen te leren herkennen en te durven aangeven en hulp te vragen. Kinderen worden in een groepje ingedeeld op basis van hun ontwikkelingsleeftijd en interesses. Zij maken samen met de begeleider een programma voor de dag. Hierin zijn een aantal vaste, terugkerende, activiteiten, maar leren de kinderen ook zelf aan te geven wat ze leuk vinden om te doen.

Zorg & Onderwijs in het kort

 • Persoonlijke, intensieve begeleiding door een betrokken en enthousiast team
 • Kijken naar wat er wél kan en uitgaan van mogelijkheden
 • Toekomstperspectief bepalen voor de leerling
 • Ontdekken wat de mogelijkheden zijn van de leerling
 • Een combinatie van zorg én onderwijs
 • Plezier maken, ontspanning en spelen afgewisseld met werken aan taken
 • Zelfvertrouwen en succeservaringen opdoen
 • Terug naar de basis, ik mag er zijn
Wachtlijst

Het is fijn om te merken dat er veel vraag is naar een plek op De Barrage. Gezien deze vraag houden wij een wachtlijst aan. Deze kunt u hier bekijken.

Schooltijden

Maandag    9:00 uur – 15:00 uur
Dinsdag    9:00 uur – 15:00 uur
Woensdag   9:00 uur – 12:30 uur
Donderdag  9:00 uur – 15:00 uur
Vrijdag    9:00 uur – 15:00 uur

Zorg & Onderwijs hanteert de schoolvakanties van de regio Midden-Nederland. Daarnaast is Zorg & Onderwijs op officiële feestdagen gesloten.

Aanmelden

Onze leerlingen worden veelal door de sociale teams van de gemeente naar ons doorverwezen. Wij hebben contractafspraken over de inzet van Zorg Onderwijs met verschillende zorgregio’s en gemeente in de provincie Utrecht. Dit wordt betaald vanuit de Jeugdwet. Het komt voor dat er tussen de gemeente en het samenwerkingsverband afspraken gemaakt worden betreft de financiering, dat het samenwerkingsverband bijvoorbeeld gedeeltelijk mee financiert.

Gezonde voeding
 • De studenten eten gezamenlijk de meegebrachte lunch
 • Soms samen koken of bakken met groente uit eigen moestuin
 • Eitjes van de eigen kippen
 • Indien voorradig fruit uit de eigen boomgaard
Vervoer

Grotendeels worden de leerlingen vervoerd door een taxibedrijf. In de meeste gevallen gaat dit via zorg- of bijzonder vervoer, niet via leerling vervoer. Het vervoer wordt aangevraagd en gefinancierd door de gemeente.

Heeft u nog vragen over Zorg & Onderwijs?

Heeft u vragen, wensen of wilt u contact opnemen? Neem dan contact op met Selena Decarolis via 0651047062 of sdecarolis@debarrage.nl