Zorgonderwijs

Zorgonderwijs

Wat is zorgonderwijs?

Binnen ZorgOnderwijs bieden wij een plek voor leerlingen waarbij het momenteel niet lukt om binnen een schoolse setting te functioneren. Wij bieden deze leerlingen een plek binnen een kleine, klassikale setting op een boerderij. We willen voorkomen dat deze leerlingen thuis komen te zitten. Binnen de twee klassen heerst een veilige sfeer en een duidelijke structuur. Er zitten maximaal acht leerlingen in de klas met twee begeleiders. Er wordt onderzocht wat er nodig is om de leerling weer in te laten stromen binnen het onderwijs, en wat een passende (vervolg)plek zou zijn.

ZorgOnderwijs richt zich op leerlingen van 4 tot 18 jaar die:

 • al enige tijd thuis zitten;
 • een grens hebben overschreden of dreigen te overschrijden binnen het onderwijs;
 • niet meer te handhaven zijn binnen de schoolsituatie;
 • de veiligheid van zichzelf, medeleerlingen en/of leerkrachten negatief beïnvloeden;
 • nog perspectief hebben op het volgen van onderwijs;
 • hen perspectief nog niet helder is, welke vorm van onderwijs is het meest passend voor de leerling.

Zorgonderwijs in het kort

 • Persoonlijke, intensieve begeleiding door een betrokken en enthousiast team
 • Kijken naar wat er wél kan en uitgaan van mogelijkheden
 • Toekomstperspectief bepalen voor de leerling
 • Ontdekken wat de mogelijkheden zijn van de leerling
 • Een combinatie van zorg én onderwijs
 • Plezier maken, ontspanning en spelen afgewisseld met werken aan taken
 • Zelfvertrouwen en succeservaringen opdoen
 • Terug naar de basis, ik mag er zijn

Wat is zorgonderwijs?

Invullen van de hulpvraag zorg en onderwijs

Bij de leerlingen die aangemeld worden is er vaak sprake van een hulpvraag op het gebied van zorg én onderwijs. Het gaat om leerlingen die zijn vastgelopen in het onderwijs en waar vaak in de thuissituatie hulp nodig is om de schoolsituatie weer te herstellen. In veel gevallen is er al langer sprake van schoolproblematiek, waarbij al van alles is geprobeerd door school en het systeem. Binnen Zorg Onderwijs krijgen de leerlingen ondersteuning en begeleiding in hun sociaal emotionele ontwikkeling, de focus ligt vooral op het gedrag. Daarnaast wordt er aan onderwijs gewerkt. De leerlingen blijven ingeschreven staan op de school van herkomst en deze school levert het schoolwerk aan, waar de leerlingen aan werken. Er wordt verder gewerkt aan de huidige lesstof. In de middag worden er dagelijks activiteiten georganiseerd zoals; paardrijden, koken, houtbewerking, een creatieve opdracht, werken in de moestuin of een sport- of spelactiviteit.

 

Het doel is om de leerling na 12 maanden weer uit te laten stromen naar een vorm van zorg of onderwijs. Wanneer het perspectief van de leerling helder is en de leerling klaar is om uit te stromen, kan de leerling uitstromen richting een (nieuwe) onderwijs of zorgplek. De leerling kan terugstromen naar de school van herkomst, een andere vorm van onderwijs, of een vorm van zorg zoals bijvoorbeeld dagbesteding. Zorg Onderwijs biedt de mogelijkheid om de teruggang naar onderwijs of zorg stapsgewijs op te bouwen. De begeleider kan bijvoorbeeld mee gaan met de leerling naar de nieuwe plek en daarin ondersteunen. Er zal nauw contact zijn tussen de begeleider van Zorg Onderwijs en de nieuwe leerkracht en/of begeleider. Het kan zijn dat de leerling één dag in de week naar de nieuwe plek gaat en de andere dagen nog binnen Zorg Onderwijs, en deze dagen stapsgewijs wordt opgebouwd.

Voorbeeld van een dag bij Zorg Onderwijs op De Barrage

De leerling komt om 09:00u binnen. Bij binnenkomst krijgt de leerling de tijd en ruimte om iets leuks te doen om rustig op te starten. Zo kan er een spelletje worden gespeelt, kan de leerling naar de dieren of even iets voor zichzelf doen. Vervolgens worden de dieren verzorgd of er wordt een stukje gewandeld, dit is afhankelijk van in welke klas de leerling zit. Gedurende de dag vinden er twee werkmomenten plaats waarbij de leerling, met begeleiding en ondersteuning van de begeleiders, werken aan hun eigen schoolwerk. De leerlingen werken allemaal op hun eigen niveau. Tussen de werkmomenten door is er veel ruimte voor de leerling om aan te geven wat zij graag willen doen in de pauze, zoals een spelletje, buiten spelen of naar de dieren gaan. In de middag wordt er dagelijks een activiteit verzorgd, zoals paardrijden, werken in de moestuin, koken of een sport- of spelactiviteit. Na de activiteit is er nog ruimte voor afsluiting, waarbij er vaak ruimte is voor een eigen invulling.

Veel besproken onderwerpen:

Inschrijving op een school

Gedurende het Zorg Onderwijs traject is het een voorwaarde dat de leerling ingeschreven staat op een school. In de meeste gevallen is dit de school van herkomst. De school waar de leerling ingeschreven staat levert het schoolwerk aan en er is contact tussen de begeleider(s) van Zorg Onderwijs en de leerkracht(en) van de ingeschreven school.

Financiën

Zorg Onderwijs kan op verschillende manieren gefinancierd worden. Als de gemeente betrokken is komt het kind via de jeugdwet en krijgt het kind een zogenaamde beschikking voor Zorg Onderwijs. Het komt voor dat er tussen de gemeente en het samenwerkingsverband afspraken gemaakt worden betreft de financiering, dat het samenwerkingsverband bijvoorbeeld gedeeltelijk mee financiert.

 

Met veel gemeenten heeft De Barrage een contract en vaste afspraken. Als dit er niet is voor uw gemeente wordt er gekeken of een maatwerkovereenkomst kan worden opgesteld. Daarnaast kan het zijn dat het kind een WLZ heeft. Op de Barrage kunt u deze alleen door PGB inzetten (dus niet door Zorg in Natura). De tarieven die we hanteren zijn de tarieven zoals vastgelegd bij gemeente Zuid-Oost Utrecht, dat is de gemeente waar wij onder vallen in Wijk bij Duurstede.

Vervoer naar Zorg Onderwijs

Grotendeels worden de leerlingen vervoerd door een taxibedrijf. In de meeste gevallen gaat dit via zorg- of bijzonder vervoer, niet via leerling vervoer. Het vervoer wordt aangevraagd en gefinancierd door de gemeente.

Eten en drinken

De leerling krijgt eten en drinken van thuis mee. Een tussendoortje voor ’s ochtends en een lunch voor in de middag.

Schooltijden

Maandag          08:30 uur – 15:00 uur

Dinsdag           08:30 uur – 15:00 uur

Woensdag        08:30 uur – 12:30 uur

Donderdag       08:30 uur – 15:00 uur

Vrijdag            08:30 uur – 15:00 uur

Zorg Onderwijs hanteert de schoolvakanties van de regio Midden Nederland. Daarnaast is Zorg Onderwijs op officiële feestdagen gesloten.

Heb je nog vragen over Zorg onderwijs?

Heeft u vragen, wensen of wilt u contact opnemen? Neem dan contact op met Selena Decarolis via 0651047062 of sdecarolis@debarrage.nl

Aanmelden voor ZorgOnderwijs

Vrijblijvend aanvragen, we nemen eerst contact met je op.

  Wij weten graag met wie we te maken hebben!
  Het is voor de eventuele aanvraag belangrijk om te weten hoe oud uw kind is.
  Uiteraard nemen wij graag contact op, dat doen wij het liefste persoonlijk door een telefoontje.
  De bevestiging en kopie van de gegevens komen naar dit email adres.
  Onder welke financiering wilt u uw kind aanmelden? Heeft u nog geen idee welke financiering uw kind krijgt, neem dan gerust contact met ons op.
  PGB jeudgwetPGB wlzZIN jeugdwet
  Wij hebben met enkele gemeente een zorg-contract, voordat wij een aanvraag in behandeling kunnen nemen is het dus belangrijk om te weten in welke gemeente u woont.
  Heeft u nog opmerkingen of vragen dan kunt u deze hier kwijt.